GFCA Global Food Chain Alliance Index|About|Affiliate|Events|Work@GFCA Group|Contacts x

News & Events

Buy 2 Get 1 FREE ซื้อเค้กชิ้นใด ๆ 2 ชิ้น แถมฟรี 1 ชิ้น

เงื่อนไข
- เมื่อซื้อเค้กชิ้น 2 ชิ้น แถมฟรีเค้กชิ้น 1 ชิ้น ทุกรายการ (โดยฟรีเค้กชิ้นที่มีมูลค่าต่ำสุดในการซื้อต่อครั้ง)
- โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าสมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกสามารถสะสมแต้มจากการซื้อได้ปกติ
- รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Promotion of the Month (Member Privilege)

โพสต์เมื่อ : 10 มี.ค. 2560 เวลา : 16:02 น.