GFCA Global Food Chain Alliance Index|About|Affiliate|Events|Work@GFCA Group|Contacts x

News & Events

 

ส่งต่อความดีโครงการฝึกวิชาชีพ

การทำอาหารนานาชาติและขนมไทยในทัณฑสถานหญิงกลาง

 

ส่งต่อความดีโครงการฝึกวิชาชีพการทำอาหารนานาชาติและขนมไทยในทัณฑสถานหญิงกลาง

 

สอนทำเมนูวุ้นกะทิหน้าดอกไม้

วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว โคโค่แม็ก และ กะทิ อัมพวา

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คุณถิรดา ตันตยาภรณ์  ได้นำทีมผู้สอน เข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพการทำอาหารนานาชาติและขนมไทย สอนทำอาหารและขนมให้แก่ทัณฑสถานหญิงกลาง ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาตนเอง นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษแล้ว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเมนูอร่อย ๆ อย่างเมนูวุ้นกะทิหน้าดอกไม้

 

เมนูวุ้นกะทิหน้าดอกไม้วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว โคโค่แม็ก และ กะทิ อัมพวา

ขอขอบคุณ: คุณถิรดา ตันตยาภรณ์

 

โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2563 เวลา : 15:37 น.