GFCA Global Food Chain Alliance Index|About|Affiliate|Events|Work@GFCA Group|Contacts x

News & Events

แก้ไข : 

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 9 ทีม
" โครงการประกวดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2"


1.ให้นักศึกษายืนยันการเข้าร่วมแข่งขันต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งจะทำขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ต้นไป ทาง Facebook รางวัลหัวกะทิอัมพวา หรือ โทร.081-666-3277 , 092-3202964 ,084-7526009
2.ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินค่าวัตถุเป็นทีมละ 1000 บาท
3.การแข่งขันจะทำขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยนักศึกษาจะต้องมาลงทะเบียนเวลา 09.00น. ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
4.รายละเอียดและกติกาเพิ่มเติมจะจัดส่งให้กับน้องๆ เป็นรายบุคคล

.............................................................

โพสต์เมื่อ : 4 พ.ย. 2557 เวลา : 16:45 น.