GFCA Global Food Chain Alliance Index|About|Affiliate|Events|Work@GFCA Group|Contacts x

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด ได้รับการยอมรับเป็นองค์กรชั้นนำของเมืองไทย มีการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งในด้านบุคลากร ด้านความเชี่ยวชาญ ชำนาญ ทรัพยากร และเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสความ ได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจห่วงโซ่อาหาร ทางเรากำลังมองหาบุคลากรที่มีพลังในการทำงานมาร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง
สมัครงานออนไลน์
สวัสดิการสำหรับพนักงาน
กิจกรรมในองค์กร

Find available jobs